Education News !

ขออภัยครับ มีหลายลิงค์ที่เสีย กำลังจัดทำใหม่ครับ!

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบภาค ก. ๒๕๕๐

โรงเรียนแห่งหนึ่งอาคารเรียนมีสภาพชำรุด หลังคารั่ว เวลาฝนตกทำให้เอกสารเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ในงบประมาณ 80,000 บาท จะใช้วิธีจ้างวิธีใด
ก. วิธีตกลงราคา
ข. วิธีสอบราคา
ค. วิธีพิเศษ
ง. วิธีกรณีพืเศษ

ข้อนี้ตอบได้เลยครับ ว่า ตกลงราคา เพราะงบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาทครับ เกี่ยวกับข้อสอบลักษณะงานพัสดุ ให้ดูตัวเลขเป็นสำคัญครับ เนื้อหาอื่นส่วนใหญ่จะเป็นตัวหลอกครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา

สถิติเยี่ยมชม เริ่มนับ 20 ตค 51